Zápisy ze schůzí >> Zápis o schůzi VK Dubské skály, konané dne 20.11.2004 v Ráji u Mšena

Zápis o schůzi VK Dubské skály, konané dne 20.11.2004 v Ráji u Mšenapřítomni: Jiří Hnilica, Luboš Martínek, Radek Mikuláš, Jiří Guttenberg, Jan Chrpa, Josef Kunzo, O. Cihelna st., O. Cihelna ml., Pavel Henke

omluveni: Vladimír Strnad, Zdeněk Hubka, Vojtěch Král

nepřítomen: Jaroslav Šťastný

program:

 • reakce na zápis z 29.5.2004
 • prvovýstupy
 • materiál
 • finance
 • výstava na Housce
 • kauza Coubalové - Vlhošť
 • správcovská činnost
 • webové stránky
 • německý průvodce
 • průvodce
 • poslední slanění LK Mšeno
 • nový člen VK
 • článek v časopise CAO NEWS
 • Penzion v Truskavě
 • členové VK
 • Schůzka k průvodci
 • termín příští schůze

Vedení schůze se ujímá Radek Mikuláš

1. připomínky k zápisu ze dne 29.5.2004:
- v zápise se objevil překlep: materiál se objednal na rok 2005.

2. prvovýstupy:
- opět připomenuta nutnost zanést upozornění postupu při prvovýstupech do vrcholových knížek.
- v rámci komise se formuláře o prvovýstupech předávají stávajícím postupem.
- ostatní prvovýstupci musí komisi dodávat protokoly o prvovýstupu.
- cesty, které byly dodány, ale zdají se být správcům nebo jinému členu VK špatné, bude projednávat komise vždy na nejbližší schůzi.
- J. Chrpa pošle návrh stránky s pravidly, která by se mohla umísťovat do vrcholových knížek.

3. materiál:
- protože nebyl materiál dovezen na dnešní VK, bude dodán k Lubošovi Martínkovi, kde bude uskladněn - odsouhlaseno.

4. finance:
- na návrh členů VK, že hospodářem by měl být někdo jiný, než předseda, se VK usnesla, že hospodářem bude Jan Chrpa.
- R. Mikuláš odevzdal pokladnu s částkou 2449,50 Kč.
- R. Mikuláš odevzdal 2 paragony na 367,40Kč a 52,50 Kč.

5. výstava:
- R. Mikuláš se o výstavě informoval. Výstava existuje a může být postupně doplňována a rozšiřována.

6. Coubalové:
- byly vyměněny kruhy v horním patře - cca 12ks. VK bude dále sledovat činnost pánů Coubalů.

7. správcovská činnost:
- Chrpa vyměnil 10 knížek a krabiček - Blatečky.
- Guttenberg dal 5 slaňovacích kruhů v oblasti Čertova stěna a Faustova stěna.
- Hnilica doplnil 5 slaňovacích kruhů + krabičky v oblasti Skály pod Čapem.
- oblast Loubenský potok - 15 věží bylo vyčištěno od náletu, nové slaňovací kruhy a krabičky s knížkami.

8. webové stránky:
- Jiří Guttenberg dodá věci na internet - zařídí zřízení web. stránky.
- VK bude sbírat fotky z lezení a dodávat na net.
- na stránkách bude odkaz na Chat, pro lepší komunikaci VK.

9. německý průvodce:
- Otto Cihelna navrhuje, aby byly kontaktováni autoři německého průvodce, aby jim byla navrhnuta spolupráce při novém průvodci a určitá forma podřízení normám VK při publikaci nových cest.

10. průvodce:
- Otto Cihelna st. požádal členy VK, aby odevzdali nové cesty.
- byla zkopírována elektronická verze stávajícího průvodce pro všechny členy VK, kteří chtěli tuto verzi vlastnit.

11. poslední slanění LK Mšeno:
- VK byla pozvána na poslední slanění, které se bude konat 4.12., 5.12., 10.12. nebo 11.12.04 - bude upřesněno.

12. návrh na nového člena komise:
- Pavel Henke byl navržen na nového člena VK pro oblast Skály u Doks, obvod Hradčanské stěny - odsouhlaseno všemi přítomnými.

13. článek v časopise CAO NEWS:
- R. Mikuláš poreferoval o jím napsaném článku a reakcích na něj - článek byl VK schválen a ústně podpořen, jako zajímavě pojatá propagace Dubských skal.

14. Penzion v Truskavě:
- majitelé tohoto penzionu projevili přání o přehledu lezení v oblasti Dubské skály, kvůli možnosti propagace.

15. členové VK:
- členové VK jsou žádáni o vyšší účast a komunikaci s VK (zejm. J. Šťastný, Z. Hubka) .

16. Schůzka k průvodci:
Otto Cihelna navrhl uspořádat v březnu příštího roku dvoudenní schůzku, během které by se zkompletoval text a vyobrazení průvodce. Možným místem je chalupa K. Berndta v Blatečkách. J. Chrpa dojedná termín a další detaily s K. Berndtem a o výsledku budou členové VK informováni e-mailem nebo telefonicky.

17. Příští schůze bude 14.5.2005 na Číři, pod masivy mezi útvary Železná opona a Dáda.

VK žádá předsedu VK, aby na jaře připomenul členům datum a místo schůze.

Praha 3.12.2004. Zapsal Jan Chrpa
Praha 6.12.2004. Doplnil a rozesílá Radek Mikuláš

| Autor: Michal | Vydáno dne 20. 11. 2004 | 1492 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář |

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server