Zápisy ze schůzí >> Zápis o schůzi VK Dubské skály, konané dne 25. 03. 2006 v Litoměřicích - Klub Vod-ka

Zápis o schůzi VK Dubské skály, konané dne 25. 03. 2006 v Litoměřicích - Klub Vod-kapřítomni: R. Mikuláš, O. Cihelna st., O. Cihelna ml., Vladislav Strnad, Jiří Guttenberg, Zdeněk Hubka, Jiří Hnilica, Jan Chrpa, Josef Kunzo, Luboš Martínek

omluveni: Vojtěch Král, Pavel Henke

nepřítomen: Jaroslav Šťastný

dále přítomni: Jiří Rosol - předseda CVK, Slávek Valda - SCHKO Kokořínsko, Karel Berndt - LK Mšeno, Václav Heininger, Slavomil Krob

program:

 • připomíky k zápisu ze 12. 11. 2005
 • materiál
 • testování kruhů
 • valná hromada VK
 • správcovská činnost
 • webové stránky
 • průvodce - distribuce
 • zástupectví předsedy
 • CHKO Kokořínsko
 • Skály u Sloupu
 • termín příští schůze

1. připomínky k zápisu ze schůze konané 14.5.05
Není námitek proti zápisu ve znění, jak byl rozeslán.

2. materiál:
Protože na schůzi byl přítomen i Jiří Rosol, který svolil, že materiál můžeme objednat přímo u něj, požadavky byly sděleny přímo jemu.

objednaný materiál:
30 stěnových kruhů
20 malých vrcholových krabic s knížkami
20 velkých vrcholových krabic s knížkami
10 slaňovacích kruhů
další požadavek - vrtací souprava se sadou na lepení kruhů

3. testování kruhů:
Dne 18.3.2006 uspořádala CVK školení osazování "lepených" kruhů a test statického zatížení kruhů. Z VK Dubské skály se zúčastnili Otta Cihelna, Jiří Guttenberg, Jan Chrpa, Josef Kunzo, Radek Mikuláš. Předběžný závěr z tohoto testování pro naší oblast: s velkou pravděpodobností je ve skalách našeho regionu jedinou výhodou lepených kruhů předpokládaná vysoká životnost. Nosnost nově osazovaných kruhů ve směru pravděpodobného zatížení pádem bude asi dána spíše charakteristikou pískovce na daném místě a lepení ji nezvýší.
Výměna kruhů za nové nerezové bude od CVK ohodnocena 150Kč/výměna 1kruhu. Kruhy smějí být vyměňovány jen lidmi, kteří byli na testech. Prvovýstupy lze osazovat nerezovými kruhy získanými od CVK za dotovanou cenu 50 Kč, ale po předchozím odsouhlasení VK.
Jiří Rosol souhlasil s účastí i na další schůzce VK Dubské skály, kde sám nahradí kruh novou technikou, aby se nejen seznámil s charakterem pískovce u nás, ale i oficiálně potvrdil možnost realizace jistících bodů novou metodou v oblasti Dubské skály.

4. schůze CVK:
dne 19.3.2006 proběhla schůze CVK,
- Jednalo se o novém rozpočtu CVK;
- každé OVK by se mohlo přispívat cca 2000 Kč ročně na výdaje;
- byl vznesen návrh na změnu pravidel - bude vyvěšeno na webu do cca jednoho měsíce, je na každém jednotlivém členu VK, aby v mezích svých možností sledoval a reagoval na návrhy.
- na webu budou nové protokoly o prvovýstupech - odpadnou výmluvy, že nebylo možné zaprotokolovat nové cesty
- na webu bude nové hlášení o poškození materiálu ve skalách - je na oblastní VK, aby sledovala web a napravovala chyby

5. správcovská činnost:
Luboš Martínek dal dohromady Skály pod Čapem - 10 nových slaňovacích kruhů + 10 vrcholových krabic s knížkami.

6. webové stránky:
apelace na navštěvování stránek a dodávání nových příspěvků
protože nám spravuje stránky webmaster, který nemá potuchu o lezení a o našich představách, když budeme něco chtít, musíme být více než konkrétní
byl vznesen návrh na motivaci webmastera darem, lahví nějakého dobrého moku.

7. průvodce - distribuce:
v ČR je průvodce k dispozici buď na přímo u VOD-KA, nebo lze vyřešit přes Ottu Cihelnu.
v Německu - bude osloven Kittler za cenu 15Euro/1ks

8. zástupectví:
Radek Mikuláš jako předseda požaduje zvolení svého zástupce pro případ nouze.
Po velkém boji byl přemluven Otta Cihelna, který přijal funkci zástupce

9. CHKO Kokořínsko:
Radek Mikuláš osloví ve dnech 3. - 5.4.2006 od 7,30 - 17,00hod Slávka Veldu ohledně podkladů pro dotisky a další vydání map Kokořínska.
CHKO Kokořínsko - Slávek Valda žádá, jestli najdeme někde hnízda, abychom jej informovali. CHKO vydalo na svých stránkách www.kokorinsko.ochranaprirody.cz svůj magazín SOSNA

10. skály u Sloupu:
byl vznesen návrh, že by se o skály u Sloupu staral Lukáš Korec a protože má blízko k lidem z Dubských skal, správcování by se přeneslo na VK Dubské skály. Toto bylo zamítnuto. VK Dubské skály má už teď na starosti velkou oblast a nemůže se starat o další oblasti. Skály u Sloupu patří do správy Lužicko-Jizerské VK. Jiří Rosol požádal, aby jej Lukáš Korec oslovil, že mu pomůže s vyřešením případných problémů.

11. horolezecká výstava:
J. Guttenberg ji zatím nepřemístil z hradu Housky do restaurace na Ráji, vbrzku učiní.

12. schůze bude 7.10. 2006 v 11:00 pod Pustou Věží, oblast Rač.
R. Mikuláš pak připomene členům datum schůze a upřesní místo.

Zapsal 31. 03. 2006 J.Chrpa
Přepis a distribuce zápisu: R. Mikuláš
P.S. Případné připomínky ke znění zápisu vzneste až na další schůzi (nebude-li nezbytně nutné reagovat hned).

| Autor: Michal | Vydáno dne 25. 03. 2006 | 2020 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář |

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server