Zápisy ze schůzí >> Zápis o schůzi VK Dubské skály, konané dne 12. 11. 2005 v Kokořínském dole - U Grobiána

Zápis o schůzi VK Dubské skály, konané dne 12. 11. 2005 v Kokořínském dole - U Grobiánapřítomni: R. Mikuláš, O. Cihelna st., O. Cihelna ml., Vladislav Strnad, Vojtěch Král, Jiří Guttenberg, Zdeněk Hubka

omluveni: Jan Chrpa, Jiří Hnilica

nepřítomen: Martínek, Josef Kunzo, Pavel Henke, Jaroslav Šťastný

dále přítomni: Slávek Velda - SCHKO Kokořínsko, Karel Berndt - LK Mšeno

program:

 • připomíky k zápisu ze 14. 05. 2005
 • materiál
 • správcovská činnost
 • prvovýstupy
 • webové stránky
 • průvodce
 • turistická mapa
 • křest průvodce
 • ochrana přírody
 • německý průvodce
 • horolezecká výstava
 • kouření na schůzích
 • termín příští schůze

1. připomínky k zápisu ze schůze konané 14.5.05
Není námitek proti zápisu ve znění, jak byl rozeslán.

2. materiál:
Materiál vyzvednutý z ČHS na rok 2005 je z velké části stále u Luboše Martínka a je proti podpisu k dispozici.
Materiál na rok 2006: Jelikož hospodář VK Jan Chrpa na schůzi nedorazil, předseda se ho dotáže, zda byla podána objednávka materiálu na příští rok u ČHS a pokud ne, pokusí se situaci napravit.

3. správcovská činnost:
Jiří Guttenberg - kontrola nových vrcholů v Kokořínském dole;
Otto Cihelna st. - umístění 2 slaňovacích kruhů,
V. Strnad - umístění VK na Škubovu věž, osazení vrcholu Micky slaňovacím kruhem;
V. Král - slaňák a knížka na masiv Sion;
Luboš Martínek: umístil 2. stěnový kruh na nedostatečně odjištěnou cestu Kocouří mls (Kok. Důl, věž Kocour), totéž na cestě Přes bivak na Pustou věž na Rači (obojí předem projednáno ve VK),
J. Hnilica: výměna 3 stěnových kruhů na Kotlové věži (Rač), výměna sladovacího kruhu na Májové věži (Rač).

4. prvovýstupy:
Status quo trvá, i po dokončení průvodce odevzdávejte popisy prověřených prvovýstupů Ottovi Cihelnovi.

5. webové stránky:
Jiří Guttenberg a Otto Cihelna apelují na všechny, aby stránky LK Mšeno navštěvovali, používali je, umísťovali tam svoje příspěvky atd. - jinak se jejich atraktivita nemůže zvýšit.

6. horolezecký průvodce:
O situaci informoval podrobně Otto Cihelna. Průvodce je vytištěn, čeká na svázání a k dispozici by měl být v každém případě do 15.12., spíše dřív. Otto Cihelna apeluje na to, abychom vydavatelům pomohli s distribucí. Slibuje, že dá vědět, kdy a u koho bude průvodce k odběru. V Strnad upozorňuje, že vydavatelé musí jednotlivé zásilky vybavit paragony, aby je knihkupci mohli legálně převzít. R. Mikuláš: mohl by dodat průvodce na hrad Housku. Slíbil informovat se u vydavatelství, se kterými spolupracuje, jak ze nejlépe zadat distribuci specializovaným velkoobchodů. J. Guttenberg: dodal by průvodce do restaurace na Ráji. Z. Hubka: zeptá se na zájem v Německu.

7. Turistická mapa:
Vydavatelství ROSY vydalo mapu Kokořínska v měřítku 1:25 000, ve které je zanesena většina lezeckých objektů a část je i pojmenována. VK to vítá jako propagaci lezení v oblasti. O drobnějších nesrovnalostech v horolezeckém obsahu mapy informovali vydavatele V. Strnad a R. Mikuláš, který posléze udělal celkovou kontrolu a vyrobil podklad pro dotisky a další vydání mapy.

8. Křest průvodce:
- Otto Cihelna a R. Mikuláš informují, že vydavatelé průvodce, jmenovitě Karel Macas a Luděk Šíma, by rádi zorganizovali křes průvodce účastí členů VK. Zvou nás některou středu večer do Litoměřic, do klubu spol. Vod-ka. Ve středu by však dorazilo asi velmi málo členů VK (problémy s uvolněním z práce aj.), takže se spíš bude hledat jiná forma. Předseda VK pozve K. Macase a L. Šímu na Poslední slanění LK Mšeno (10.12.05 pod Studáneckou věží u Mšena), kde se může věc projednat. V roce 2006 bude klub spol. Vod-ka k dispozici už i o víkendech, což by bylo pro členy VK vhodnější.

9. ochrana přírody:
V uplynulých letech došlo na území CHKO Kokořínsko k vyhlášení nových přírodních památek (PP), ale povolení resp. omezení činnosti v nich s námi nebylo projednáno. Lezecké objekty jsou v nové PP Kostelecké bory (obl. Obrok), PP Stříbrný vrch (obl. Vlhošť a Stříbrný vrch) a potenciálně i PP Stráně Truskavenského dolu (obl. Šemánovice). Předseda VK vyvolá v zimním období jednání se správou CHKO ve věci povolení resp. regulace lezecké činnosti ve vyjmenovaných PP

10. německý průvodce:
- Radek Mikuláš znovu kontaktuje A. Kittlera s informací o dění ve VK a s dotazem na přípravu německého průvodce.

11. horolezecká výstava:
Je již 3 roky na hradě Houska, šance na trvalou expozici tam však není. Jiřímu Guttenbergovi nabídl majitel restaurace Na Ráji prostory v objektu. S umístěním výstavy mimo hrad Housku souhlasí i kastelán M. Konipásek (projednali J. Guttenberg a R. Mikuláš). J. Guttenberg se nabídl, že výstavní panely převeze z Housky na Ráj a pokud budou některé objekty (fotografie) ve špatném stavu, informuje R. Mikuláše).

12. kouření na schůzích:
Vladislav Strnad apeluje na kuřáky z VK, aby při schůzích nekouřili - dříve se to dodržovalo a nekuřáci z řad VK na tuto dobu nostalgicky vzpomínají. Není problém sjednat kuřácké pauzy nebo jinak našim závislým členům vyjít vstříc.

13. Příští schůze bude 25. 3. 2006 v 11:00 v klubu spol. Vod-ka v Litoměřicích. Pronájem zajistí Otto Cihelna a informuje R. Mikuláše, kde přesně se místo nalézá. R. Mikuláš pak připomene členům datum schůze a upřesní místo.

Zapsal 12.11.05 R. Mikuláš
Přepis a distribuce zápisu: 16.11.05 R. Mikuláš
P.S. Případné připomínky ke znění zápisu vzneste až na další schůzi (nebude-li nezbytně nutné reagovat hned).

| Autor: Michal | Vydáno dne 12. 11. 2006 | 1587 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář |

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server